Login
Subscribe to feed Latest Entries

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบคำขอกลางผ่าน (NSW) หน่วยงาน อ.ย.

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันอังคาร, 09 สิงหาคม 2016
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรม Paperless ทราบ

Link ที่ทาง อ.ย. ให้ช่วยประชาสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ และ ผู้รับมอบสำหรับยื่นขอใบอนุญาตจาก อ.ย.

http://www.fda.moph.go.th/2015/nsw.php

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสำหรับชิปปิ้ง ในการเป็นผู้รับมอบ ส่งใบอนุญาต 5 ขั้นตอน

 1. มีการลงทะเบียน เป็นผู้รับมอบ จากผู้นำเข้า ที่ อ.. เรียบร้อยแล้ว ( อ.ย. ไม่รู้จัก บริษัทชิปปิ้ง อ.ย. รู้จักแต่ผู้นำเข้า ถ้าผู้นำเข้าไม่ได้ส่งข้อมูลใบอนุญาตเอง ต้องมอบอำนาจให้ บุคคลในบริษัทชิปปิ้งเป็นคนส่งข้อมูลในนามบุคคล จึงสมัครขอ C.A ในนามบุคคลไม่ใช่ C.A ของบริษัทชิปปิ้ง )
 2. สมัคร C.A. ในนามบุคคล (ไม่ใช่ในนามบริษัท) ติดต่อ CDS
 3. สมัคร mailbox ในนามบุคคล (ไม่ใช่ในนามบริษัท) ติดต่อ CDS
 4. สมัครลงทะเบียนกับ NSW ในนามบุคคลเป็นคนเดียวกับที่สมัครขอ C.A. เข้า www.thainsw.net- มีคู่มือสำหรับการลงทะเบียน NSWCall Center 02-289-9500
 5. เมื่อได้ email & password จากNSW ให้แจ้ง CDS เพื่อUpdate Program

  ( แบบฟอร์มขอ C.A และ เปิด mailbox ส่งให้ท่านแล้วทาง mail ค่ะ )
Tags: Untagged
Rate this blog entry
0 votes
Hits: 3311

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบกำกับการขนย้ายโครงสร้างใหม่ ( กรมศุลเริ่มใช้ 1 กันยายน 2559)

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2016
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรม Paperless ทราบ
การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายฯโครงสร้างใหม่ กรมศุลการจะบังคับใช้ในวันที่ 1 กันยายน 2559 เพื่อรองรับมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้สินค้า(Container Weight Verification Rules)
1. ทุกบริษัทที่ใช้โปรแกรมใบขนสินค้าขาออกต้อง Update Program เป็นเว่อร์ชั่น 4.7 ขึ้นไป
2. กรุณาส่งรายละเอียดของบริษัทท่าน กลับมาทาง Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (เพื่อทาง CDS จะได้เตรียมข้อมูลในการ Update Program ตามลำดับที่ส่ง mail )
บริษัท........................Profile……………………….
จำนวนเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม......................เครื่อง เวอร์ชั่นส์ปัจจุบันที่ใช้.........................ติดต่อ.............................................

เบอร์โทรศัพท์............................................................
3. หลังจาก Update Program เมื่อส่งใบกำกับการขนย้ายเรียบร้อย โปรแกรมจะยังส่งข้อมูลด้วยโครงสร้างเก่า เป็นช่วงรอยต่อแต่ต้อง Update Program รองรับไว้ท่านจะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างใหม่ได้ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ทาง CDS จะแจ้งการตั้งค่าการใช้งานโครงสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งทาง mail ค่ะ
4. ใบกำกับการขนย้ายใหม่ ท่านสามารถพิมพ์ ข้อมูล VGM ประกอบไปด้วย
BOOKING NUMBER................................
VGM WEIGHT..............................
VGM AUTHORIZED NAME....................................

กรุณาแจ้งกลับโดยด่วนนะคะ Update Program ให้ตามบริษัทที่ส่ง Mail เนื่องจากกรมศุลให้เวลาในการUpdate ไม่มากค่ะ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอบพระคุณค่ะ

Tags: Untagged
Rate this blog entry
0 votes
Hits: 2011

เลขข้างตู้ที่ระบุได้ในเอกสารใบกำกับการขนย้าย(Container Size and Type Code)

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันจันทร์, 14 กรกฎาคม 2014
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรม Paperless
การระบุเลขข้างตู้ในเอกสารใบกำกับการขนย้าย ในกรณีที่บรรจุตู้ กรมให้ระบุเลขข้างตู้ ตาม file ที่ส่งมาให้นะคะ เนื่องจากกรมศุลกากรมีการตรวจสอบข้อมูลของเลขข้างตู้แล้วค่ะ Container Size and Type Code

Tags: Untagged
Rate this blog entry
Hits: 9788

การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยของ BOI

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันจันทร์, 04 พฤศจิกายน 2013
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรม Paperless ทราบ
กรมศุลกากร มีประกาศเรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยของหน่วยงาน BOI ผ่านระบบ National Single Window(NSW) ตามประกาศที่ 101/2556 สำหรับการป้อนใบขนสินค้าขาเข้าใช้สิทธิ์ BOIประกาศที่101/2556

Tags: Untagged
Rate this blog entry
Hits: 7293

การกรอกข้อมูลช่องผู้จัดการใหม่ ในกรณีเป็นตัวแทนออกของ(ชิปปิ้ง)

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันพฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2013
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรมทุกท่าน

ตาม ประกาศกรมศุลกากรที่ 26/2556 เรื่อง คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการศุลกากรสำหรับใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กำหนดให้ระบุค่าในช่อง

 1. 1.เลขบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากร (Customs Clearance ID Card)
 2. 2.ชื่อ-นามสกุล ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากร (Customs Clearance Name)
 3. 3.เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจของ Company หรือ Broker (Manager ID Card)
 4. 4.ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจของ Company หรือ Broker (Manager Name)

ขอให้ผู้ประกอบการฯปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรที่ 26/2556 ทั้งนี้กรมฯจะทำการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลทะเบียนของผู้ประกอบการด้วย

จึงขอให้แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

นายกำชัย จัตตานนท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

สำหรับในหน้าใบขน ให้ท่านดูรายละเอียดวิธีการกรอกข้อมูลช่องผู้จัดการใหม่


Tags: Untagged
Rate this blog entry
Hits: 6539
© Copyright 2012 | Computer Data System Co., Ltd. | all right reserved.
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free