Login
Subscribe to feed Latest Entries

แจ้งข่าวสารจากการประชุมเรื่องใบขนโครงสร้างใหม่

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันพุธ, 30 มกราคม 2013
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรม Paperless

แจ้งข่าวสารจากการประชุมกับกรมศุลกากร วันที่ 28 มค 56 เกี่ยวกับ ใบขนโครงสร้างใหม่ วันที่ 1 มีค 56

- กรมศุลฯ จะประกาศอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับใบขนโครงสร้างใหม่เพื่อแจ้งผู้ประกอบการให้ทราบ ประมาณ 15 ก.พ. 56

- ใบขนฯ ที่วางประกันด้วยวิธี RGS

  1. ใบขนฯ ที่วางประกันด้วย RGS ที่เริ่มส่งตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 การขอคืนจะมีปัญหา เนื่องจากเลข Tax 10 หลัก เปลี่ยนเป็น 13 หลัก
  2. ใบขนฯ โครงสร้างใหม่จะไม่มี RGS ให้ใช้ ลูกค้ากลุ่มนี้จะต้องไปใช้ e-Guarantee แทน
  3. จะยกเลิกการวางประกันแบบปัดตัวกลมหลักต่างๆ จะใช้วิธีคำนวณได้ทศนิยมเท่าไหร่ ก็ต้องวางประกันเท่านั้น

- ผู้นำเข้า / ส่งออก ที่ยังไม่ได้ยื่นขอเลข Tax Incentives หลัง 1 มี.ค. 56 อาจจะมีผลให้ส่งใบขนฯ ไม่ได้ โดยกรมศุลฯ มีแผนจะตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลเลขทะเบียนภาษีผู้ส่งออก/ผู้นำเข้า กับเลข Tax Incentives กำหนดคร่าวๆ ดังนี้

  1. ช่วงแรกที่เริ่มใบขนฯ โครงสร้างใหม่ กรมศุลฯ อาจจะยังไม่ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล
  2. หลังจากนั้นกรมศุลฯ จะมีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งคาดการณ์ไว้หลังจาก 1 มี.ค.

หมายเหตุ ทางผู้ประกอบการควรแจ้งให้ผู้นำเข้า / ส่งออก ของท่านกรณีใช้สิทธิ์ คลังสินค้าทัณฑ์บน,เขตปลอดอากร,เขตประกอบการเสรี และ 19 ทวิ ไปลงทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ( Tax Incentives ) ที่ด่านศุลกากรที่กำกับดูแล หรือ ฝ่ายทะเบียนติดตั้งสสอ. ระบบ E-Tax Incentives

Tags: Untagged
Rate this blog entry
Hits: 2924

ตารางเทียบประเภทพิกัดย่อย AHTN 2007/1 กับ AHTN 2012

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันพุธ, 21 ธันวาคม 2011
in News

กรมศุลกากร ร่วมกับ ศุลกากรอาเซียน ปรับปรุงแก้ไขพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ อาเซียน AHTN ฉบับปี 2007 ให้สอดคล้องกับ องค์กรศุลกากรโลก ฉบับปี 2012 และประกาศใช้ ในวันที่ 7 ม.ค 55 เพื่อรองรับรายการสินค้าที่มีความสำคัญระหว่างกันภายในกลุ่มอาเซียน

CDS จึงแนบ File รายละเอียด ตารางเทียบประเภทพิกัดย่อย AHTN 2007/1 กับ AHTN 2012 จากหน้าข่าวศุลกากร ประกอบไปด้วย

1.คำชี้แจง รายละเอียดคำชี้แจง

2.ตารางเทียบรหัสประเภทย่อย รายละเอียดตารางเทียบรหัสประเภทย่อย

3.ตารางเทียบรายการประเภทย่อย รายละเอียดตารางเทียบรายการประเภทย่อย

เพื่อให้ท่านศึกษารายละเอียด ว่าท่านมีนำเข้า / ส่งออก ด้วยพิกัดศุลกากร เหล่านี้หรือไม่ ส่วนพิกัดศุลกากร และ ลำดับอัตราอากรใหม่ จะนำขึ้นหน้า web ให้อีกครั้งค่ะ เนื่องจาก File จากกรมศุลเป็นFile ใหญ่กำลังทำโปรแกรมให้ท่านโหลดในวันจันทร์ที่ 9. มค 55

Rate this blog entry
Hits: 6846

เพิ่มเบอร์ Support CDS บริการหลังเวลาทำการปกติ

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันศุกร์, 16 กันยายน 2011
in News

ท่านสมาชิกโปรแกรม iXIMPLE

สำหรับสมาชิกที่ใช้โปรแกรม iXIMPLE Support CDS ขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หลังเวลาทำการ เพิ่มนะคะ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 089-783-0005 และ เบอร์ 089-477-7268 ค่ะ เวลาทำการปกติ 8.00 - 17.00 น. T.02-254-4027-9 F.02-652-2174

MSN: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอบคุณค่ะ

Tags: CDS, iXIMPLE
Rate this blog entry
Hits: 5987

การป้อนข้อมูลใบขน EPZ ใหม่

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011
in News

ท่านสมาชิกโปรแกรม iXIMPLE

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2554 เป็นต้นไป ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้า เกี่ยวกับ รหัสเขตประกอบการเสรี (EPZ) ทั้ง ขาออก และ ขาเข้า ต้องมีความสัมพันธ์กัน ใน ช่องรหัสคลังสินค้า, ช่องรหัสผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรFactory No และ ข้อมูลเลขใบอนุญาต ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยมีรายละเอียดตามแนบค่ะ

Rate this blog entry
Hits: 5763

แจ้งรายละเอียด การกรอกแบบฟอร์มใบกำกับการขนย้ายทางอากาศใหม่

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันศุกร์, 04 กุมภาพันธ์ 2011
in News

ท่านสมาชิกโปรแกรม iXIMPLE

กรมศุลกากร จะมีการเปลี่ยนแบบฟอร์มใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานใหม่ (สำหรับใบขนสินค้าขาออกทางอากาศเท่านั้น) และมีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกข้อมูล 4 จุด ดังนี้

Rate this blog entry
0 votes
© Copyright 2012 | Computer Data System Co., Ltd. | all right reserved.
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free