Login
Subscribe to feed Latest Entries

ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามโปรแกรม Paperless บริษัทใด ยังไม่ได้ตอบ กรุณากรอกแบบสอบถามด้วยค่ะ

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันพุธ, 28 สิงหาคม 2019
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรม iXIMPLE ทราบ

CDS ใคร่ขอความร่วมมือท่าน กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ท่านใช้งานโปรแกรม Paperless เพื่อเป็นข้อมูลในการ Update Program ตามโครงสร้างใหม่ของกรมศุลกากร และเป็นการ Update ฐานข้อมูลของบริษัทท่านเมื่อมีข่าวสารกรมศุลกากร และ จาก CDS เกี่ยวกับ โปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ และ จะแจ้งให้ท่านทราบในลำดับต่อไปค่ะ

โดยท่าน กดLinkด้านล่างนี้ เพื่อทำแบบสอบถาม

แบบสอบถามโปรแกรม Paperless

บริษัทใด ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามด้วยค่ะ

ขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามค่ะ

Tags: Untagged
Rate this blog entry
0 votes
Hits: 829

บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด ปรับปรุงข้อมูล NSW ส่ง Paperless

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2019
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรม Paperless

บริษัทเคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด รหัสสถานที่ตรวจปล่อย 2816 ปรับปรุงข้อมูลการส่ง Paperless NSW 29 หลัก จาก TH0101055330171180000010001P8เป็น TH0101055330171180000010003P9 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ตามรายละเอียด ปรับปรุง NSW Kerry

สำหรับบริษัทที่มีการตรวจปล่อยที่ บริษัทเคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด ต้องทำการ Update Program เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลถูกต้อง กรุณาแจ้งรายละเอียดของบริษัทท่าน โดยส่งmail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. profile Dxxx 2. ชื่อบริษัท 3. ชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์โทรติดต่อที่สะดวก 4. จำนวนเครื่องที่ใช้งานโปรแกรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Tags: Untagged
Rate this blog entry
0 votes
Hits: 1531

แจ้งอัตราค่าบริการ CAT EDI เพิ่มเติม

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันพฤหัสบดี, 02 มีนาคม 2017
in News

เรียนท่านผู้เกี่ยวข้องทราบ

ทาง กสท. แจ้งอัตราค่าบริการ CAT EDI เพิ่มเติม ดังนี้ค่ะ

  1. เอกสาร RGOODSPMT( ส่งใบอนุญาตใบบาท สำนักงานอาหารและยาอ.ย.)เหมาจ่าย 35 บาท / เอกสาร
  2. เอกสาร DMFLICREO( ส่งใบขนไปกรมเชื้อเพลิง )เหมาจ่าย 35 บาท / เอกสาร

เริ่มเรียกเก็บค่าบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

สำหรับบริษัท ที่ไม่ได้ใช้เอกสารดังกล่าว ไม่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติมแต่อย่างใดค่ะ

อัตราค่าบริการ CAT EDI เพิ่มเติม

Tags: Untagged
Rate this blog entry
0 votes
Hits: 5889

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสำหรับชิปปิ้งเพื่อเข้าสู่ระบบคำขอกลาง( อ.ย.)

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันพุธ, 07 กันยายน 2016
in News

เรียนท่านผู้เกี่ยวข้องทราบ

บ.ชิปปิ้งที่ต้องการส่งข้อมูลคำขอกลางใบอนุญาตไป อ.ย. (สำหรับขาเข้า) สิ่งที่ท่านต้องเตรียมความพร้อมมีดังนี้ ( แต่ละขั้นตอนใช้เวลาสมัครนานพอสมควรนะคะ CDS จะติดตั้งโปรแกรมได้ตามลำดับความสมบูรณ์ของบริษัทที่สมัครครบทุกขั้นตอนค่ะ CDSต้องมี Profile Production จาก NSW ที่ขึ้นต้นด้วยตัว Pxxx จึงจะติดตั้งโปรแกรมได้)

1.มีการลงทะเบียน เป็นผู้รับมอบ จากผู้นำเข้า ที่ อ.ย. เรียบร้อยแล้ว ( อ.ย. ไม่รู้จัก บริษัทชิปปิ้ง อ.ย. รู้จักแต่ผู้นำเข้า ถ้าผู้นำเข้าไม่ได้ส่งข้อมูลใบอนุญาตเอง ต้องมอบอำนาจให้ บุคคลในบริษัทชิปปิ้งเป็นคนส่งข้อมูลในนามบุคคล จึงสมัครขอ C.A ในนามบุคคลไม่ใช่ C.A ของบริษัทชิปปิ้ง )

2. สมัคร C.A. ในนามบุคคล (ไม่ใช่ในนามบริษัท) สามารถให้CDS ดำเนินการแทนได้
3. สมัครลงทะเบียนกับ NSW ในนามบุคคลเป็นคนเดียวกับที่สมัครขอ C.A.ที่www.thainsw.netมีคู่มือสำหรับการลงทะเบียน NSW ที่หน้า web NSW Call Center 0-2034-9500( ท่านสมัครเอง ใช้ email ของท่านสมัคร)

4. ส่งรายละเอียดให้ CDS ( จำเป็นต้องครบทั้ง 9 ข้อ แล้วส่งมาที่ e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นะคะ )

4.1 ชื่อบริษัท ……………………………………………

4.2 ชื่อผู้รับมอบที่ขอใบรับรอง.C.A.…………………………………….

4.3 Profile ใบขน ขั้นต้นด้วยตัว Dxxx ………………………

4.4 ชื่อผู้ประสานงาน......................................................

4.5 เบอร์โทรติดต่อ...................................................

4.6 User เข้าหน้า NSW………………………………..

4.7 Passwordเข้าหน้า NSW………………………………………………

4.8 ส่ง C.A ของผู้รับมอบ( fileชื่อบุคคล ) วิธีแนบ file นำแผ่น C.A ใส่ไปในเครื่อง แล้ว แนบ file ชื่อ บุคคลส่งให้ CDS ค่ะ

4.9 Password ของ C.A………………………………….

แบบฟอร์มขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (C.A.)

Tags: Untagged
Rate this blog entry
0 votes
Hits: 7673

ข้อความตอบกลับเอกสารใบกำกับตู้ใหม่ กรณีขึ้น Error

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันศุกร์, 02 กันยายน 2016
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรม Paperless ทราบ
CDS ส่งข้อความตอบกลับ เอกสารใบกำกับการขนย้ายที่เป็น Error มาให้ท่านตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ
ข้อความตอบกลับ Errorใบกำกับการขนย้าย

Tags: Untagged
Rate this blog entry
0 votes
Hits: 6040
© Copyright 2012 | Computer Data System Co., Ltd. | all right reserved.
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free