Login
Palita

Palita

Palita has not set their biography yet

แจ้งอัตราค่าบริการ CAT EDI เพิ่มเติม

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันพฤหัสบดี, 02 มีนาคม 2017
in News

เรียนท่านผู้เกี่ยวข้องทราบ

ทาง กสท. แจ้งอัตราค่าบริการ CAT EDI เพิ่มเติม ดังนี้ค่ะ

 1. เอกสาร RGOODSPMT( ส่งใบอนุญาตใบบาท สำนักงานอาหารและยาอ.ย.)เหมาจ่าย 35 บาท / เอกสาร
 2. เอกสาร DMFLICREO( ส่งใบขนไปกรมเชื้อเพลิง )เหมาจ่าย 35 บาท / เอกสาร

เริ่มเรียกเก็บค่าบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

สำหรับบริษัท ที่ไม่ได้ใช้เอกสารดังกล่าว ไม่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติมแต่อย่างใดค่ะ

อัตราค่าบริการ CAT EDI เพิ่มเติม

Tags: Untagged
Rate this blog entry
0 votes
Hits: 564

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสำหรับชิปปิ้งเพื่อเข้าสู่ระบบคำขอกลาง( อ.ย.)

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันพุธ, 07 กันยายน 2016
in News

เรียนท่านผู้เกี่ยวข้องทราบ

บ.ชิปปิ้งที่ต้องการส่งข้อมูลคำขอกลางใบอนุญาตไป อ.ย. (สำหรับขาเข้า) สิ่งที่ท่านต้องเตรียมความพร้อมมีดังนี้ ( แต่ละขั้นตอนใช้เวลาสมัครนานพอสมควรนะคะ CDS จะติดตั้งโปรแกรมได้ตามลำดับความสมบูรณ์ของบริษัทที่สมัครครบทุกขั้นตอนค่ะ CDSต้องมี Profile Production จาก NSW ที่ขึ้นต้นด้วยตัว Pxxx จึงจะติดตั้งโปรแกรมได้)

1.มีการลงทะเบียน เป็นผู้รับมอบ จากผู้นำเข้า ที่ อ.ย. เรียบร้อยแล้ว ( อ.ย. ไม่รู้จัก บริษัทชิปปิ้ง อ.ย. รู้จักแต่ผู้นำเข้า ถ้าผู้นำเข้าไม่ได้ส่งข้อมูลใบอนุญาตเอง ต้องมอบอำนาจให้ บุคคลในบริษัทชิปปิ้งเป็นคนส่งข้อมูลในนามบุคคล จึงสมัครขอ C.A ในนามบุคคลไม่ใช่ C.A ของบริษัทชิปปิ้ง )

2. สมัคร C.A. ในนามบุคคล (ไม่ใช่ในนามบริษัท) สามารถให้CDS ดำเนินการแทนได้
3. สมัครลงทะเบียนกับ NSW ในนามบุคคลเป็นคนเดียวกับที่สมัครขอ C.A.ที่www.thainsw.netมีคู่มือสำหรับการลงทะเบียน NSW ที่หน้า web NSW Call Center 0-2034-9500( ท่านสมัครเอง ใช้ email ของท่านสมัคร)

4. ส่งรายละเอียดให้ CDS ( จำเป็นต้องครบทั้ง 9 ข้อ แล้วส่งมาที่ e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นะคะ )

4.1 ชื่อบริษัท ……………………………………………

4.2 ชื่อผู้รับมอบที่ขอใบรับรอง.C.A.…………………………………….

4.3 Profile ใบขน ขั้นต้นด้วยตัว Dxxx ………………………

4.4 ชื่อผู้ประสานงาน......................................................

4.5 เบอร์โทรติดต่อ...................................................

4.6 User เข้าหน้า NSW………………………………..

4.7 Passwordเข้าหน้า NSW………………………………………………

4.8 ส่ง C.A ของผู้รับมอบ( fileชื่อบุคคล ) วิธีแนบ file นำแผ่น C.A ใส่ไปในเครื่อง แล้ว แนบ file ชื่อ บุคคลส่งให้ CDS ค่ะ

4.9 Password ของ C.A………………………………….

แบบฟอร์มขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (C.A.)

Tags: Untagged
Rate this blog entry
0 votes
Hits: 2510

ข้อความตอบกลับเอกสารใบกำกับตู้ใหม่ กรณีขึ้น Error

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันศุกร์, 02 กันยายน 2016
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรม Paperless ทราบ
CDS ส่งข้อความตอบกลับ เอกสารใบกำกับการขนย้ายที่เป็น Error มาให้ท่านตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ
ข้อความตอบกลับ Errorใบกำกับการขนย้าย

Tags: Untagged
Rate this blog entry
0 votes
Hits: 1566

คู่มือการตั้งค่าโปรแกรมเพื่อรองรับใบกำกับการขนย้ายโครงสร้างใหม่ วันที่ 1 ก.ย 59

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันพุธ, 31 สิงหาคม 2016
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรม Paperless ทราบ

กรมศุลกากรมีกำหนดการ เปลี่ยนใบกำกับการขนย้ายโครงสร้างใหม่ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ดังนี้

31/8/59 เวลา 23.15 น.กสทปิดรับเอกสารใบกำกับตู้โครงสร้างเดิม( ขอให้ผู้ใช้งานส่งเอกสารใบกำกับตู้ให้เรียบร้อยก่อนเวลา 23.00 น. ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับคำตอบค่ะ )

1/9/59 เวลา 00.30 น.เปิดใช้งานใบกำกับการขนย้ายโครงสร้างใหม่

วันที่ 1ก.ย 59ท่านจะต้องเข้าไปตั้งค่าการใช้งานของโปรแกรม iXIMPLE เพื่อให้เปลี่ยนเป็นใบกำกับการขนย้ายโครงสร้างใหม่

วิธีตั้งค่าเปิดโปรแกรม Paperless (กรณีมีหลายเครื่อง เปิดที่เครื่องใดเครื่องหนึ่ง)ไปที่ เมนูดูแลระบบ ไปที่ปรับแต่งระบบ ตั้งค่าระบบ เลือกแถบตั้งค่าขาออกคลิกเครื่องหมายถูก ที่ช่อง ใช้หน้าจอใบกำกับการขนย้ายแบบใหม่กดบันทึก แล้วปิดโปรแกรม แล้วจึงไปทำใบกำกับการขนย้ายแบบใหม่ ( ทาง CDS ส่งคู่มือการตั้งค่า และ วิธีการกรอกแบบใหม่มาให้ท่านตามรายละเอียดแนบ ค่ะ)

คู่มือการตั้งค่าโปรแกรมใบกำกับการขนย้ายโครงสร้างใหม่

Tags: Untagged
Rate this blog entry
0 votes
Hits: 1601

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบคำขอกลางผ่าน (NSW) หน่วยงาน อ.ย.

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันอังคาร, 09 สิงหาคม 2016
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรม Paperless ทราบ

Link ที่ทาง อ.ย. ให้ช่วยประชาสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ และ ผู้รับมอบสำหรับยื่นขอใบอนุญาตจาก อ.ย.

http://www.fda.moph.go.th/2015/nsw.php

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสำหรับชิปปิ้ง ในการเป็นผู้รับมอบ ส่งใบอนุญาต 5 ขั้นตอน

 1. มีการลงทะเบียน เป็นผู้รับมอบ จากผู้นำเข้า ที่ อ.. เรียบร้อยแล้ว ( อ.ย. ไม่รู้จัก บริษัทชิปปิ้ง อ.ย. รู้จักแต่ผู้นำเข้า ถ้าผู้นำเข้าไม่ได้ส่งข้อมูลใบอนุญาตเอง ต้องมอบอำนาจให้ บุคคลในบริษัทชิปปิ้งเป็นคนส่งข้อมูลในนามบุคคล จึงสมัครขอ C.A ในนามบุคคลไม่ใช่ C.A ของบริษัทชิปปิ้ง )
 2. สมัคร C.A. ในนามบุคคล (ไม่ใช่ในนามบริษัท) ติดต่อ CDS
 3. สมัคร mailbox ในนามบุคคล (ไม่ใช่ในนามบริษัท) ติดต่อ CDS
 4. สมัครลงทะเบียนกับ NSW ในนามบุคคลเป็นคนเดียวกับที่สมัครขอ C.A. เข้า www.thainsw.net- มีคู่มือสำหรับการลงทะเบียน NSWCall Center 02-289-9500
 5. เมื่อได้ email & password จากNSW ให้แจ้ง CDS เพื่อUpdate Program

  ( แบบฟอร์มขอ C.A และ เปิด mailbox ส่งให้ท่านแล้วทาง mail ค่ะ )
Tags: Untagged
Rate this blog entry
0 votes
Hits: 1894

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบกำกับการขนย้ายโครงสร้างใหม่ ( กรมศุลเริ่มใช้ 1 กันยายน 2559)

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2016
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรม Paperless ทราบ
การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายฯโครงสร้างใหม่ กรมศุลการจะบังคับใช้ในวันที่ 1 กันยายน 2559 เพื่อรองรับมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้สินค้า(Container Weight Verification Rules)
1. ทุกบริษัทที่ใช้โปรแกรมใบขนสินค้าขาออกต้อง Update Program เป็นเว่อร์ชั่น 4.7 ขึ้นไป
2. กรุณาส่งรายละเอียดของบริษัทท่าน กลับมาทาง Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (เพื่อทาง CDS จะได้เตรียมข้อมูลในการ Update Program ตามลำดับที่ส่ง mail )
บริษัท........................Profile……………………….
จำนวนเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม......................เครื่อง เวอร์ชั่นส์ปัจจุบันที่ใช้.........................ติดต่อ.............................................

เบอร์โทรศัพท์............................................................
3. หลังจาก Update Program เมื่อส่งใบกำกับการขนย้ายเรียบร้อย โปรแกรมจะยังส่งข้อมูลด้วยโครงสร้างเก่า เป็นช่วงรอยต่อแต่ต้อง Update Program รองรับไว้ท่านจะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างใหม่ได้ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ทาง CDS จะแจ้งการตั้งค่าการใช้งานโครงสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งทาง mail ค่ะ
4. ใบกำกับการขนย้ายใหม่ ท่านสามารถพิมพ์ ข้อมูล VGM ประกอบไปด้วย
BOOKING NUMBER................................
VGM WEIGHT..............................
VGM AUTHORIZED NAME....................................

กรุณาแจ้งกลับโดยด่วนนะคะ Update Program ให้ตามบริษัทที่ส่ง Mail เนื่องจากกรมศุลให้เวลาในการUpdate ไม่มากค่ะ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอบพระคุณค่ะ

Tags: Untagged
Rate this blog entry
0 votes
Hits: 1490

เลขข้างตู้ที่ระบุได้ในเอกสารใบกำกับการขนย้าย(Container Size and Type Code)

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันจันทร์, 14 กรกฎาคม 2014
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรม Paperless
การระบุเลขข้างตู้ในเอกสารใบกำกับการขนย้าย ในกรณีที่บรรจุตู้ กรมให้ระบุเลขข้างตู้ ตาม file ที่ส่งมาให้นะคะ เนื่องจากกรมศุลกากรมีการตรวจสอบข้อมูลของเลขข้างตู้แล้วค่ะ Container Size and Type Code

Tags: Untagged
Rate this blog entry
Hits: 8654

การผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารว่าด้วยสุรา

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันอังคาร, 29 เมษายน 2014
in Uncategorised

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรม Paperless ทราบ
กรมศุลกากร มีประกาศเรื่อง การผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารว่าด้วยสุรา ประกาศที่ 37/2557 สำหรับบริษัทที่นำเข้าสุรา ต้องทำการ Update Program ใหม่
กรุณาแจ้ง 1. ชื่อบริษัท....................Profile.......(Dxxx)
2. ชื่อผู้ติดต่อ..........................เบอร์โทรศัพท์..................
ส่งรายละเอียดดังกล่าวมาที่  email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อจะได้ทำการUpdate สำหรับบริษัทที่นำเข้าสุราก่อนค่ะ ( กรมศุลกากรเริ่มประกาศใช้ 1 พ.ค.57)

Tags: Untagged
Rate this blog entry
0 votes
Hits: 2008

เบอร์ติดต่อกรณีโทรเข้าออฟฟิศ CDS ไม่ได้ค่ะ

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันจันทร์, 13 มกราคม 2014
in Uncategorised

ท่านสมาชิกโปรแกรม iXIMPLE

ขณะนี้มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองและมีการปิดกั้นการจารจร ออฟฟิศ CDS อยู่สวนลุมพินี เพื่อความปลอดภัยของ พนักงานจึงไม่สามารถตอบปัญหาทางโทรศัพท์ที่ออฟฟิศได้ สำหรับสมาชิกที่ใช้โปรแกรม iXIMPLE กรณีติดปัญหาโปรแกรม ทาง CDS ขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพิ่มนะคะ ท่านสามารถติดต่อได้ที่
089-783-0005
,089-477-7268,081-372-8825,085-131-7001,086-337-7821,086-3140818 ค่ะ
สำหรับวันพรุ่งนี้โทรศัพท์ออฟฟิศ จะใช้งานได้ตามเดิมนะคะ นอกจากมีเหตุการณ์ไม่ปกติ จะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไปค่ะ
ขออภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้

Tags: Untagged
Rate this blog entry
0 votes
Hits: 2559

คู่มือสำหรับเปลี่ยนค่า SMTP ในตัว รับ-ส่ง กรณี รับ-ส่งไม่ได้

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันศุกร์, 10 มกราคม 2014
in Uncategorised

คู่มือสำหรับเปลี่ยนค่า SMTP ในตัว รับ-ส่ง กรณี รับ-ส่งไม่ได้ค่ะ คู่มือเปลี่ยน SMTP

Tags: Untagged
Rate this blog entry
Hits: 2037

Link สำหรับ Download TeamViewer

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันจันทร์, 06 มกราคม 2014
in Paperless Support

Link สำหรับ Download TeamViewer สำหรับ Remote หน้าจอแทน Logmein

http://www.cdscom.co.th/iximple/TeamViewerQS_cds.exe

Tags: Untagged
Rate this blog entry
Hits: 15148

การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยของ BOI

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันจันทร์, 04 พฤศจิกายน 2013
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรม Paperless ทราบ
กรมศุลกากร มีประกาศเรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยของหน่วยงาน BOI ผ่านระบบ National Single Window(NSW) ตามประกาศที่ 101/2556 สำหรับการป้อนใบขนสินค้าขาเข้าใช้สิทธิ์ BOIประกาศที่101/2556

Tags: Untagged
Rate this blog entry
Hits: 6460

การกรอกข้อมูลช่องผู้จัดการใหม่ ในกรณีเป็นตัวแทนออกของ(ชิปปิ้ง)

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันพฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2013
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรมทุกท่าน

ตาม ประกาศกรมศุลกากรที่ 26/2556 เรื่อง คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการศุลกากรสำหรับใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กำหนดให้ระบุค่าในช่อง

 1. 1.เลขบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากร (Customs Clearance ID Card)
 2. 2.ชื่อ-นามสกุล ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากร (Customs Clearance Name)
 3. 3.เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจของ Company หรือ Broker (Manager ID Card)
 4. 4.ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจของ Company หรือ Broker (Manager Name)

ขอให้ผู้ประกอบการฯปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรที่ 26/2556 ทั้งนี้กรมฯจะทำการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลทะเบียนของผู้ประกอบการด้วย

จึงขอให้แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

นายกำชัย จัตตานนท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

สำหรับในหน้าใบขน ให้ท่านดูรายละเอียดวิธีการกรอกข้อมูลช่องผู้จัดการใหม่


Tags: Untagged
Rate this blog entry
Hits: 5936

การผ่อนผันให้จัดรวมรายการสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้า ประกาศ 49/2556

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2013
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรม Paperless ทราบ
กรมศุลกากร มีประกาศเรื่องการผ่อนผันให้จัดรวมรายการสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้า ตามประกาศที่ 49/2556 ถ้าท่านทำการรวมรายการ จะต้องระบุ ข้อความ "รวมรายการสินค้า" ในช่องหมายเหตุใน Inv ส่วนรายละเอียดแต่ละรายการ ( ช่องเดียวกับช่องหมายเหตุในใบขนสินค้า) ประกาศที่ 49/2556

Tags: Untagged
Rate this blog entry
Hits: 5764

การกรอกข้อมูลสถานที่ตรวจปล่อย และ เลขTax Incentives ใหม่

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันศุกร์, 05 เมษายน 2013
in News

ตามที่ กรมศุลกากร มีการปรับปรุงเรื่อง การกรอกข้อมูลสถานที่ตรวจปล่อยและ Tax incentiveเพื่อรองรับสิทธิประโยชน์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ รหัสสถานที่ตรวจปล่อย และ เลข Tax Incentives
กรมศุลกากรประกาศและ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 56 เป็นต้นไป (ส่งข้อมูลให้ CDS แจ้งผู้ประกอบการวันนี้ค่ะ)

Tags: Untagged
Rate this blog entry
Hits: 4830

การสำแดงข้อมูลใบอนุญาตในการผ่านพิธีการศุลกากร

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันศุกร์, 29 มีนาคม 2013
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรมทุกท่าน
กรมศุลกากรนำวิธีการบันทึกข้อมูลใบอนุญาต จากกรมต่างๆมาให้ท่านทราบเป็นข้อมูลในการกรอกข้อมูลใบอนุญาตเพื่อให้การส่งข้อมูลใบขนสินค้าถูกต้อง รายละเอียดดัง File แนบ
การสำแดงใบอนุญาตสำหรับผู้นำเข้า/ส่งออก
ตัวอย่างพิกัดศุลกากรที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง
วิธีบันทึกใบอนุญาต

Tags: Untagged
Rate this blog entry
0 votes
Hits: 3986

การใส่ข้อมูลกรณีต้องการสั่งการตรวจเป็นมัดลวด

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันอังคาร, 26 มีนาคม 2013
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรมทุกท่าน

สำหรับโปรแกรมใบขนสินค้าขาเข้า หน้าใบขนสินค้าส่วนควบคุม
กรณีต้องการสั่งการตรวจเป็นมัดลวด
1.ให้ท่านติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องขอเปิดตรวจสินค้า
2.
บันทึกช่องรหัสถสถานที่ตรวจปล่อยนอกสถานที่ (Outside Release Port) ให้ใส่รหัสคลังสินค้า

Tags: Untagged
Rate this blog entry
0 votes
Hits: 3289

คำอธิบาย Error ตอบกลับ และ ประเภทการบรรจุใหม่

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันศุกร์, 08 มีนาคม 2013
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรมทุกท่าน

กรมศุลกากรแจ้งรายละเอียดคำแปลของ ข้อความตอบกลับ และ ประเภทการบรรจุเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
Error คำตอบกลับจากกรมศุลกากรใหม่
คำอธิบาย Error ตอบกลับจากกรมศุลกากร
ความหมายของประเภทการบรรจุ ( Cargo Type )
ความหมายประเภทการบรรจุ ( หน้าใบขนสินค้า )

Tags: Untagged
Rate this blog entry
0 votes
Hits: 3766

คู่มือใบขนขาเข้า-ขาออก และ ตัวย่อหน่วยหีบห่อใหม่ รองรับใบขนโครงสร้างใหม่

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2013
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรมทุกท่าน

วันที่ 1 มีนาคม 2556 กรมศุลกากรเปิดใช้ระบบพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร ตามโครงสร้างข้อมูลใหม่ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศกรมฯ ที่ 23/2556 (e-Import)คู่มือขาเข้า และประกาศกรมฯ ที่ 24/2556 (e-Export)คู่มือขาออก เพื่อรองรับใบขนโครงสร้างใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ท่านต้องเปลี่ยนการคีย์ข้อมูลในโปรแกรมดังนี้
-ตัวย่อหน่วยของหีบห่อ ต้องใช้เป็น 2 ตำแหน่ง(ยกเลิก 3 ตำแหน่ง)
ตัวย่อหน่วยหีบห่อใหม่
-การกรอกข้อมูลใบขนใช้สิทธิ์ต่างๆ
คู่มือการคีย์ใบขนขาเข้าใช้สิทธิ์ประโยชน์
คู่มือการคีย์ใบขนขาออกใช้สิทธิประโยชน์

Tags: Untagged
Rate this blog entry
Hits: 16721

แจ้งข่าวสารจากการประชุมเรื่องใบขนโครงสร้างใหม่

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันพุธ, 30 มกราคม 2013
in News

เรียนท่านสมาชิกโปรแกรม Paperless

แจ้งข่าวสารจากการประชุมกับกรมศุลกากร วันที่ 28 มค 56 เกี่ยวกับ ใบขนโครงสร้างใหม่ วันที่ 1 มีค 56

- กรมศุลฯ จะประกาศอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับใบขนโครงสร้างใหม่เพื่อแจ้งผู้ประกอบการให้ทราบ ประมาณ 15 ก.พ. 56

- ใบขนฯ ที่วางประกันด้วยวิธี RGS

 1. ใบขนฯ ที่วางประกันด้วย RGS ที่เริ่มส่งตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 การขอคืนจะมีปัญหา เนื่องจากเลข Tax 10 หลัก เปลี่ยนเป็น 13 หลัก
 2. ใบขนฯ โครงสร้างใหม่จะไม่มี RGS ให้ใช้ ลูกค้ากลุ่มนี้จะต้องไปใช้ e-Guarantee แทน
 3. จะยกเลิกการวางประกันแบบปัดตัวกลมหลักต่างๆ จะใช้วิธีคำนวณได้ทศนิยมเท่าไหร่ ก็ต้องวางประกันเท่านั้น

- ผู้นำเข้า / ส่งออก ที่ยังไม่ได้ยื่นขอเลข Tax Incentives หลัง 1 มี.ค. 56 อาจจะมีผลให้ส่งใบขนฯ ไม่ได้ โดยกรมศุลฯ มีแผนจะตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลเลขทะเบียนภาษีผู้ส่งออก/ผู้นำเข้า กับเลข Tax Incentives กำหนดคร่าวๆ ดังนี้

 1. ช่วงแรกที่เริ่มใบขนฯ โครงสร้างใหม่ กรมศุลฯ อาจจะยังไม่ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล
 2. หลังจากนั้นกรมศุลฯ จะมีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งคาดการณ์ไว้หลังจาก 1 มี.ค.

หมายเหตุ ทางผู้ประกอบการควรแจ้งให้ผู้นำเข้า / ส่งออก ของท่านกรณีใช้สิทธิ์ คลังสินค้าทัณฑ์บน,เขตปลอดอากร,เขตประกอบการเสรี และ 19 ทวิ ไปลงทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ( Tax Incentives ) ที่ด่านศุลกากรที่กำกับดูแล หรือ ฝ่ายทะเบียนติดตั้งสสอ. ระบบ E-Tax Incentives

Tags: Untagged
Rate this blog entry
Hits: 2741
Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันศุกร์, 28 ธันวาคม 2012
in News
Tags: Untagged
Rate this blog entry
Hits: 3964

ตารางเทียบประเภทพิกัดย่อย AHTN 2007/1 กับ AHTN 2012

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันพุธ, 21 ธันวาคม 2011
in News

กรมศุลกากร ร่วมกับ ศุลกากรอาเซียน ปรับปรุงแก้ไขพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ อาเซียน AHTN ฉบับปี 2007 ให้สอดคล้องกับ องค์กรศุลกากรโลก ฉบับปี 2012 และประกาศใช้ ในวันที่ 7 ม.ค 55 เพื่อรองรับรายการสินค้าที่มีความสำคัญระหว่างกันภายในกลุ่มอาเซียน

CDS จึงแนบ File รายละเอียด ตารางเทียบประเภทพิกัดย่อย AHTN 2007/1 กับ AHTN 2012 จากหน้าข่าวศุลกากร ประกอบไปด้วย

1.คำชี้แจง รายละเอียดคำชี้แจง

2.ตารางเทียบรหัสประเภทย่อย รายละเอียดตารางเทียบรหัสประเภทย่อย

3.ตารางเทียบรายการประเภทย่อย รายละเอียดตารางเทียบรายการประเภทย่อย

เพื่อให้ท่านศึกษารายละเอียด ว่าท่านมีนำเข้า / ส่งออก ด้วยพิกัดศุลกากร เหล่านี้หรือไม่ ส่วนพิกัดศุลกากร และ ลำดับอัตราอากรใหม่ จะนำขึ้นหน้า web ให้อีกครั้งค่ะ เนื่องจาก File จากกรมศุลเป็นFile ใหญ่กำลังทำโปรแกรมให้ท่านโหลดในวันจันทร์ที่ 9. มค 55

Rate this blog entry
Hits: 6258

เพิ่มเบอร์ Support CDS บริการหลังเวลาทำการปกติ

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันศุกร์, 16 กันยายน 2011
in News

ท่านสมาชิกโปรแกรม iXIMPLE

สำหรับสมาชิกที่ใช้โปรแกรม iXIMPLE Support CDS ขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หลังเวลาทำการ เพิ่มนะคะ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 089-783-0005 และ เบอร์ 089-477-7268 ค่ะ เวลาทำการปกติ 8.00 - 17.00 น. T.02-254-4027-9 F.02-652-2174

MSN: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอบคุณค่ะ

Tags: CDS, iXIMPLE
Rate this blog entry
Hits: 5553

การป้อนข้อมูลใบขน EPZ ใหม่

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011
in News

ท่านสมาชิกโปรแกรม iXIMPLE

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2554 เป็นต้นไป ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้า เกี่ยวกับ รหัสเขตประกอบการเสรี (EPZ) ทั้ง ขาออก และ ขาเข้า ต้องมีความสัมพันธ์กัน ใน ช่องรหัสคลังสินค้า, ช่องรหัสผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรFactory No และ ข้อมูลเลขใบอนุญาต ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยมีรายละเอียดตามแนบค่ะ

Rate this blog entry
Hits: 5431
Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันอังคาร, 19 เมษายน 2011
in News

iximple-biglogo

การสมัครสมาชิกรายปีโปรแกรม iXIMPLE


บริษัท
CDS ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจ ใช้โปรแกรม Paperless สำหรับบริษัทฯ ที่ใช้งานโปรแกรม iXIMPLE ครบกำหนดอายุรับประกัน 1 ปี CDS
ขอเสนอสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกรายปี


อ่านรายละเอียดที่นี่ hot

Tags: iXIMPLE
Rate this blog entry
Hits: 4404

แจ้งรายละเอียด การกรอกแบบฟอร์มใบกำกับการขนย้ายทางอากาศใหม่

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันศุกร์, 04 กุมภาพันธ์ 2011
in News

ท่านสมาชิกโปรแกรม iXIMPLE

กรมศุลกากร จะมีการเปลี่ยนแบบฟอร์มใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานใหม่ (สำหรับใบขนสินค้าขาออกทางอากาศเท่านั้น) และมีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกข้อมูล 4 จุด ดังนี้

Rate this blog entry
0 votes

ประกาศกรมศุลกากร ที่103/2553 การใส่ข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2011
in News

ท่านสมาชิกโปรแกรม iXIMPLE

CDS ขอแจ้งข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยว ประกาศกรมศุลกากรที่ 103/2553 เรื่องการปฎิบัติพิธีการศุลกากรระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาต / ใบรับรอง ของหน่วยงานนำร่อง เช่น กรมปศุสัตว์ ,กรมโรงงาน,กรมการค้าต่างประเทศ ทั้งนี้ CDS ได้แนบFile พิกัดศุลกากร ที่ต้องมีเลขที่ใบอนุญาต / ใบรับรอง ขึ้นทะเบียน กับ กรมศุลกากร เป็น3 กรมนำร่อง
นะคะ โดยแบ่งออกเป็น 3 แถบ

Rate this blog entry
Hits: 5614

กสท. มี Promotion ให้ CA ฟรี สิ้นสุด ธ.ค 54

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันศุกร์, 06 สิงหาคม 2010
in News

ท่านสมาชิกโปรแกรม Paperless

กสท. มี Promotion ให้ใช้ บริการ CA. เป็น Cd-Rom อายุการใช้งาน 1 ปี ฟรี !! มูลค่า 500 บาท สำหรับลูกค้า CDS Promotion สิ้นสุด ธ.ค 54 นะคะ
ถ้าเป็นลูกค้า กทม มี 2 ที่ ที่ให้ สมัคร คือ แจ้งวัฒนะ และ บางรัก ต่างจังหวัด สามารถมอบอำนาจให้ CDS สมัคร CA. แทนได้ เอกสารต้องล่วงหน้าก่อนที่ CA. ท่านจะหมดอายุ 2 สัปดาห์ หรือ ติดต่อ ที่ กสท ตามจังหวัดของท่าน

Tags: CA, CAT
Rate this blog entry
0 votes
Hits: 2988

แจ้งข่าวสาร เรื่องการส่งข้อมูลเอกสาร Paperless

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2010
in News

ท่านสมาชิกโปรแกรม iXIMPLE

CDS ขอแจ้งข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับ การรับ-ส่ง ข้อมูล Paperless เรื่อง การส่งข้อมูล เอกสารไป กรมศุลกากร ทุกครั้งที่มีการส่งเอกสาร ออกจากโปรแกรม Paperless Van กสท จะมีการคิดค่าใช้จ่ายทุกครั้ง เพราะฉะนั้น กรณีที่ท่านส่งข้อมูลซ้ำ ด้วยเบอร์อ้างอิงเดิม ทาง Van กสท ก็จะมีการเรียกเก็บค่าบริการ ดังกล่าวด้วย ถ้าท่านยังไม่ได้รับเอกสาร ตอบกลับจาก กรมศุลกากร เกิน 15 นาทีเบื้องต้นท่านสามารถ ตรวจสอบได้ดังนี้

Tags: CAT, iXIMPLE
Rate this blog entry
0 votes

คำร้องขอยกเลิก Mailbox เคาน์เตอร์ เซอร์วิส รหัส Profile เดิม

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันพฤหัสบดี, 25 มีนาคม 2010
in News

ท่านสมาชิกโปรแกรม iXIMPLE

สำหรับ บ.ที่ให้บริการเป็น เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ตามประกาศที่ 62/2552 และได้รับอนุมัติ รหัส Profile ใหม่ จากกรมศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รหัสProfile เดิม ที่เป็นเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ต้องทำการยกเลิก Mailbox กับ Van กสท. ด้วยค่ะ เพื่อที่จะไม่ต้องเสียค่า Mailbox รายเดือนของ รหัส Profile เดิม อ่านเอกสารประกอบที่นี่ และ ดาวโหลดแบบคำร้อง แบบฟอร์มคำร้อง

Tags: CAT, iXIMPLE
Rate this blog entry
0 votes
Hits: 3317
© Copyright 2012 | Computer Data System Co., Ltd. | all right reserved.
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free