Login

คำถาม/คำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม iXIMPLE

ส่งใบ Cancel แล้วได้คำตอบว่า “Declaration Status Cannot Cancel” ทำอย่างไรถึงจะส่งใบ Cancel ผ่าน?

คำตอบนี้แสดงว่าใบขนนี้มีสถานะเป็น 03 หรือ 04 แล้วจะไม่สามารถยกเลิกใบขนนี้ได้ด้วยระบบ โดยมากจะเกิดกับใบขนขาเข้า ที่ค่าภาษีอากรเป็น 0 บาท เพราะกรมศุลฯ จะถือว่ามีการชำระค่าภาษีแล้ว หากต้องการยกเลิกจริงๆ จะต้องเขียนคำร้องขอยกเลิกใบขนฯ ที่กรมศุลฯ

ทำใบกำกับการขนย้ายผิด จะต้องยกเลิกอย่างไร?

ระบบ Paperless ไม่ต้องยกเลิกใบกำกับการขนย้าย หากทำผิดสามารถแก้ไขได้ดังนี้
- รู้ว่าทำผิดก่อนสินค้าจะถูกบันทึกว่ารับบรรทุกแล้ว (ก่อนผ่านเข้า Sub Gate) สามารถนำใบกำกับการขนย้ายใบเก่ามาแก้ไขแล้วส่งใหม่ได้ตลอด
- รู้ว่าทำผิดหลังรับบรรทุกแล้ว (หลังผ่านเข้า Sub Gate) จะไม่สามารถยกเลิกได้ ต้องเขียนคำร้องเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ผิดเท่านั้น

ตอนทำใบ Short ต้องทำทุกรายการหรือรายการเดียว ถ้าใบขนนั้นมีหลายรายการแต่มีรายการ Short แค่รายการเดียว?

ไม่จำเป็นต้องทำทุกรายการ ทำเพียงรายการเดียวที่ Short ก็ได้

พิมพ์ใบกำกับการขนย้ายทาง Airport ทำไมถึงไม่มีพิมพ์ Master / House ออกมา?

โปรแกรมจะดึงข้อมูล Master/House จากใบขนขาออกมาพิมพ์ในใบกำกับการขนย้าย สาเหตุเพราะ
- ในใบกำกับการขนย้ายไม่มีช่อง Master/House จริงๆ กรมศุลฯ ใช้ช่อง Seal No.1 และ Seal No.2 แทน (แต่ในโปรแกรม iXIMPLE มีช่อง Master/House ไว้ให้เพื่อป้องกันผู้ใช้งานสับสน)
- ในใบขนมีช่อง Master/House จริงๆ ส่งกรมศุลฯ ทาง CDS เห็นสมควรว่า ควรจะนำเลข Master/House จริงๆ ในใบขนฯ ที่ส่งกรมมาพิมพ์
- กรณีมีหลายใบขนฯ โปรแกรม iXIMPLE จะสามารถพิมพ์ Master/House ของแต่ละใบขนฯ ได้ถูกต้องที่สุด

ส่งใบขนขาเข้าแล้วได้คำตอบเป็น Accept แต่ไม่มีเลขที่ใบขนฯ ต้องทำอย่างไร?

สาเหตุมาจากข้อมูลใบขนขาเข้าถูกต้องแล้วจึงได้คำตอบเป็น Accept แต่ที่ไม่ได้รับเลขที่ใบขนฯ เพราะข้อมูลยังไม่ตรงกับ Manifest วิธีแก้ไขจะต้องดูว่าใครเป็นคนส่งข้อมูลผิด ระหว่างคนส่งใบขนฯ กับคนส่ง Manifest
- คนส่ง Manifest ส่งผิดหรือยังไม่ส่งข้อมูล จะต้องให้คนส่ง Manifest เป็นคนส่งข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วคนส่งใบขนฯ จะได้เลขใบขนฯ เองโดยไม่ต้องส่งใบขนใหม่
- คนส่งใบขนขาเข้า ใส่ข้อมูลผิด ในโปรแกรม iXIMPLE จะต้องทำสำเนาเป็นเลขที่อ้างอิงใหม่ แล้วเข้าไปแก้ไขข้อมูลที่ผิด จากนั้นถึงจะส่งข้อมูลใบขนใหม่นี้ไปที่กรมศุลฯ

ลงลายเซ็นแล้ว Error ว่า “Attempted to access a path thai is not on the disk.”

เกิดจากโปรแกรม iXIMPLE หา Folder TCD Secure Suit ไม่พบ ให้ตรวจสอบดังนี้
- ตรวจสอบว่ามีโปรแกรม TCD Secure Suit อยู่ใน C:\ หรือไม่
- ตรวจสอบว่าใน iXIMPLE Config ช่อง Folder for Sign Application ต้องตั้งค่าเป็น C:\TCD Secure Suit\bin หรือไม่

ส่งข้อมูลไปกรมศุลฯ แล้วได้คำตอบว่า “XML ที่ส่งไม่ถูกต้อง/เอกสารที่รับไม่เกี่ยวกับระบบ” จะต้องแก้ไขอย่างไร?

ต้องตรวจสอบดูว่า XML ไม่ถูกต้องนั้นผิดตรงไหน ซึ่งสามารถดูได้จากไฟล์ที่กรมศุลฯ ตอบกลับมา

ส่งข้อมูลแล้วไม่ได้รับคำตอบ ตรวจสอบเอกสารแล้วยังอยู่ในสถานะกำลังส่ง และค้างอยู่ที่กล่องส่ง ต้องทำอย่างไร?

ให้ตรวจสอบว่าโปรแกรม iXIMPLE Connect เปิดใช้งานอยู่เป็นปกติหรือไม่ (โดยส่วนใหญ๋ที่พบคือลืมเปิดตัวโปรแกรม iXIIMPLE Connect)

End FAQ


คำถาม/คำตอบเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม iXIMPLE

ลงโปรแกรมไม่สำเร็จ มีปัญหาตอนติดตั้ง Windows Installer 3.1

ถ้าเครื่องที่ติดตั้งเป็น Windows XP ให้ทำการ Update Windows XP เป็น Service Pack 2 ก่อนแล้วจะสามารถติดตั้ง Windows Installer 3.1 ได้

ลงโปรแกรมใหม่ไม่สำเร็จ มีปัญหาตอนติดตั้ง .NET Framework 2.0

ให้ลอง Remove .NET Framework ออกทุก Version ที่เคยติดตั้งลงในเครื่อง (อาจจะต้องลบแบบ Manual หากที่ Add/Remove ใน Control Panel ไม่มีให้ลบ) แล้วค่อยทำการติดตั้งลงไปใหม่

โปรแกรม iXIMPLE สามารถลงกับระบบปฏิบัติการ (OS) อะไรได้บ้าง?

สามารถติดตั้งได้ทั้ง Windows 2000, Windows XP Service Pack 2 ขึ้นไป (แนะนำ), Windows 2003, Windows Vista และ Windows 7

ลงโปรแกรมสำเร็จแล้วแต่เปิดโปรแกรมไม่ได้ ฟ้องเตือนเหมือน .NET Framework 2.0 ยังไม่ได้ลง ทดลอง Setup .NET Framework 2.0 ปรากฏว่าเครื่องยอมให้ผ่านไปโดยไม่ได้ทำการ Setup

ให้ทำการ Extract File Setup .NET Framework 2.0 ออกมา แล้วค่อย Setup จากตัวที่เรา Extract แล้วแทน

ลงทะเบียนโปรแกรม iXIMPLE แล้วฟ้องว่า Serial No. ไม่ถูกต้อง

ให้ตรวจสอบดังนี้
-       รหัสลูกค้า CDS, License Code และ Serial No. ว่าไม่ได้พิมพ์ผิด เช่น 0 (ศูนย์) หรือ O (โอ) หรือมีช่องว่าง เป็นต้น
-       ตรวจสอบวันที่ให้เครื่องที่ติดตั้งต้องเป็นวันที่ปัจจุบัน

End FAQ


คำถาม/คำตอบเกี่ยวกับจดทะเบียน Paperless Customs

จะสมัครเป็นผู้ใช้ระบบ Paperless Customs ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ควรทำตามลำดับดังนี้
- กรอกเอกสาร แบบคำขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (ซื้อ CA)
- จดทะเบียนกับกรมศุลฯ
- สมัครเป็นผู้ใช้บริการกับ VAN
ซึ่งทั้ง 3 ขั้นตอนทาง CDS ยินดีช่วยเหลือและให้คำแนะนำได้ สำคัญคือทั้ง 3 ขั้นตอนต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบ

ทำไมการสมัครใช้ Paperless ถึงได้ใช้เวลานาน?

การสมัครเป็นผู้ใช้ Paperless แยกสมัครเป็นหลายส่วน ซึ่งแต่ละส่วนนั้นใช้เวลาไม่นาน แต่พอนำทุกๆ ขั้นตอนมารวมกัน จึงทำให้รู้สึกว่านานมากถึงจะได้ใช้ Paperless ลำดับการสมัครใช้ Paperless Customs ทั้งหมดมีดังนี้
- ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (ซื้อ CA) สำหรับผู้ที่ต้องการลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารที่จะส่งกรมศุลฯ ซึ่งสามารถดำเนินการขอให้เสร็จได้ภายใน 30 นาที
- จดทะเบียนกับกรมศุลฯ หากกรอกข้อมูลครบและถูกต้อง เจ้าหน้าทีกรมศุลฯ สามารถออกเลขรับได้ภายใน 30 นาที
- เมื่อกรมศุลฯ รับเอกสารแล้ว เจ้าหน้าทีกรมศุลฯ ต้องตรวจเอกสารโดยละเอียดอีกครั้ง ถ้าถูกต้อง เจ้าหน้าที่กรมศุลฯ จะบันทึกข้อมูลของบริษัทเข้าระบบของกรมศุลฯ (เจ้าหน้าที่กรมศุลฯ จะบันทึกข้อมูลตอนเย็นวันที่ได้รับเอกสาร)
- กรมศุลฯ จะออกรหัส Profile Id Test สำหรับ Paperless ให้กับผู้ประกอบการเพื่อใช้ทดสอบที่ต้องการส่งข้อมูลเข้ากรมศุลฯ โดยกรมศุลฯ จะแจ้ง Profile Test ทางเมล์ กลับมาให้ทาง CDS (วันรุ่งขึ้นหลังจากมีการบันทึกข้อมูลเข้าระบบของกรมศุลฯ แล้ว)
- นำ Profile ที่ได้จากกรมศุลฯ ไปสมัครเป็นผู้ใช้บริการ VAN ทาง VAN จะออก User/Password สำหรับผู้ใช้บริการ VAN (ใช้เวลาประมาณ 1 วัน)
- ผู้ประกอบการทดสอบส่งข้อมูลเอกสารดัวย Profile Test ให้ครบตามจำนวนที่กรมศุลฯ ต้องการ แล้วทำเป็นรายงานสรุปส่งให้กรมศุลฯ ตรวจสอบอีกครั้ง (ระยะเวลาตามแต่ผู้ทดสอบว่าทำเสร็จเมื่อไหร่)
- เมื่อกรมศุลฯ ตรวจสอบข้อมูลที่ส่ง Test แล้ว กรมศุลฯ จะออกรหัส Profile จริงสำหรับใช้งาน Paperless (กรมศุลฯ ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 1 สัปดาห์)

End FAQ

Share บทความนี้

© Copyright 2012 | Computer Data System Co., Ltd. | all right reserved.
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free